ABONAMENTE PARCARE

Abonamentele se elibereaza de la sediul Timpark, Splaiul Nicolae Titulescu Nr. 10, Luni - Vineri 08:20; Telefon 0256 494 066

Abonament persoana cu handicap

Se eliberează în mod gratuit persoanelor care fac dovada unui handicap și dețin în proprietate un autoturism. Abonamentul conferă drept de staționare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară.

Eliberarea acestui tip de abonament se face anual pe baza actelor care fac dovada încadrarii într-un grad de handicap a proprietarului și pe baza certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Costul emiterii abonamentului este de 5 RON(costul cartonașului)

INSTRUCŢIUNI:

 1. Abonamentul se expune la vedere numai în original, pe parbrizul autovehiculului.

2. Nerespectarea acestei reguli atrage aplicarea unei taxe de penalizare.

3. Copiile de orice natură nu sunt valabile.

 De reţinut:

 1. Acest abonament:

  • conferă dreptul de staţionare pentru perioada de timp pentru care a fost eliberat;
  • nu este transmisibil.

2. În cazul modificării numărului de înmatriculare se va elibera un alt abonament la sediul Timpark, Spl. Nicolae Titulescu Nr. 10, în schimbul contravalorii imprimatului şi a vechiului abonament.

3. Falsificarea abonamentului de staţionare se pedepseşte conform legii.

4. Responsabilitatea păstrării abonamentului revine în exclusivitate posesorului acestuia.

NOTA:

Conform Art. 10 , aliniatul 2 din regulament:

In zona 0 (verde) abonamentele nu au valabilitate. Orice dispozitie din cuprinsul Regulamentului care priveste abonamentele de parcare si care face referire la valabilitatea acestor abonamente in orice zona tarifara va fi interpretata in sensul ca acele abonamente nu sunt valabile si in zona verde.