REGULAMENT Anexa 1

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Cap.3. Modalităţi de plată a staţionarii - Abonamente

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

3.1. Taxarea staţionarii prin abonamente

Art.9 Abonamentele se elibereaza de operatorul abilitat cu exploatarea sistemului de taxare.

Art. 10 (1) Abonamentele eliberate asigura dreptul de staţionare pe perioada înscrisă pe acestea - care este de minim 5 zile lucrătoare şi maxim pana în data de 31 decembrie a anului în curs, excluzând zona 0 (verde) si parcările cu accesul controlat. Preţul abonamentelor se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

(2) In zona 0 (verde) abonamentele nu au valabilitate. Orice dispozitie din cuprinsul Regulamentului care priveste abonamentele de parcare si care face referire la valabilitatea acestor abonamente in orice zona tarifara va fi interpretata in sensul ca acele abonamente nu sunt valabile si in zona verde.

Art. 11. Vor fi emise următoarele tipuri de abonamente:

a) Abonament “GENERAL”

Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau persoanelor fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.

b) Abonament pentru zona tarifara I – roşie (zonă identificată conform Anexei 4 la prezentul)

Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice loc de staţionare semnalizat din zona I - roşie,  cu excepţia parcărilor special amenajate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil. Preţul acestor abonamente nu poate fi mai mic decât: 80% din preţul abonamentului general.

c) Abonament pentru zona tarifara II – galbenă (zonă identificată conform Anexei 4 la prezentul)

Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice loc de staţionare semnalizat din zona II - galbenă,  cu excepţia parcărilor special amenajate controlate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil. Preţul acestor abonamente nu poate fi mai mic decât: 65% din preţul abonamentului general.

d) Abonament pentru zona tarifara III – albastră (zonă identificată conform Anexei 4 la prezentul)

Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice loc de staţionare semnalizat din zona III - albastră,  cu excepţia parcărilor special amenajate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil. Preţul acestor abonamente nu poate fi mai mic decât: 50% din preţul abonamentului general.

e) Abonament “LA PURTĂTOR”

Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepţia parcărilor special amenajate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu un cod ales de purtător, cu perioada de valabilitate şi este transmisibil.

f) Abonament “LOCATAR”;

Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, doar persoanelor fizice care au domiciliul în interiorul perimetrului de aplicare a sistemului de taxare pentru cel mult 2 vehicule şi asigură drept de staţionare pe străzile cuprinse în subzona unde se regăseste adresa de domiciliu conform Anexei 5 (subzone tarifare). Eliberarea abonamentului se face pe bază de buletin (carte) de identitate şi certificat de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă, fiind obligatoriu ca ambele să aibă trecuta adresa unde se solicită abonamentul. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu subzona în care poate staţiona şi este netransmisibil. De acest abonament pot beneficia şi persoanele fizice care fac dovada că locuiesc, în baza unui contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară, în interiorul perimetrului de aplicare a sistemului de taxare şi au viză de domiciliu flotant la respectiva adresă. Beneficiarii acestui tip de abonament, care au domiciliul pe o raza de maxim 50 m din imediata apropiere a parcărilor cu acces este controlat, beneficiază de tarife orare speciale, în aceste parcări.

Mai pot beneficia de acest tip de abonament cadrele didactice şi medicii care fac dovada ca deţin in proprietate personală un autovehicul şi sunt angajaţi ai unei instiţutii de învătământ sau spital public, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia publică în cauză. În această situaţie abonamentul asigură drept de staţionare pe străzile cuprinse în subzona unde se regăseste adresa sediului institutiei publice conform Anexei 5 (subzone tarifare).

g) Abonament “PERSOANA CU HANDICAP”

Se eliberează pentru un an persoanelor care fac dovada unui handicap, ca poseda carnet de conducere şi deţin în proprietate un autovehicul. Abonamentul este gratuit şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zona tarifara, inclusiv în parcările cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numarul de inmatriculare şi nu este transmisibil.

h) Abonament ,,beneficiarii OG nr. 105/1999”

Se eliberează pentru un an persoanelor care fac dovada că deţin în proprietate un autovehicul si se află în una din următoarele situaţii:

  • a fost deportata în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
  • a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
  • a fost refugiata, expulzata sau strămutată în alta localitate;
  • a făcut parte din detaşamentele de munca forţată;
  • a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
  • este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
  • a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea.

Abonamentul este gratuit şi conferă drept de staţionare  pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepţia parcărilor special amenajate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numarul de inmatriculare şi nu este transmisibil.

i) Abonament ,,vehicul cu propulsie electrică”

Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau persoanelor fizice care deţin în proprietate un autovehicul cu propulsie electrică. Abonamentul este gratuit şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în urmatoarele zone: Rosie, Albastra si Galbena. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.

Forma grafică a abonamentelor este stabilită de operator şi aprobată de Consiliul de Administraţie al acestuia.

Eliberarea tuturor tipurilor de abonamente se face condiţionat de prezentarea inspecţiei tehnice periodice la zi a autovehiculului si numai după achitarea la zi a tuturor obligaţiilor către operator.

Art.12 Tariful orar de baza si tariful special pentru toate formele de taxare, inclusiv abonamente, se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Achiziţionaţi voucher parcare

Aplicatie

Pentru parcarea cu voucher şi parcarea cu SMS s-a dezvoltat aplicaţia de parcare Tpark. Descarcă GRATUIT aplicaţia pentru telefonul mobil.