REGULAMENT Anexa 1

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Cap.3. Modalităţi de plată a staţionarii - Telefonie mobila

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

 3.2. Taxarea staţionarii prin intermediul telefoniei mobile.

Art. 13 Utilizatorii sistemului de parcare TIMPARK, au posibilitatea de a plăti staţionarea în afară de modalitatea prin abonamente stipulată în subcapitolul 3.1. şi prin intermediul telefoniei mobile.

Art. 14 Plata staţionarii prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin două metode:

a) Taxare la nivel de minut (pre-pay) pe bază de voucher conform  anexa 6 şi apel telefonic. Tarifele plăţii parcării la nivel de minut sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.

b) Taxare la nivel de oră pe bază de SMS.  Tarifele plăţii parcării la nivel de ora sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.

Art. 15 În momentul achiziţionării cartelei valorice de tip voucher menţionata la art. 14 lit. a, utilizatorul va primi într-un plic:

 • cartelă răzuibilă cu seria şi numărul voucher-ului - protejate;
 • instrucţiuni de folosire;

Art. 16 Cartelele valorice menţionate la art. 14 lit. a vor avea următoarele valori:

 • 5 lei
 • 10 lei
 • 30 lei
 • 50 lei
 • 100 lei

Art. 17 Operaţiuni preliminare taxării prin intermediul telefoniei mobile

a) La taxarea la nivel de minut – înregistrarea în sistem şi încărcarea creditului se face prin:

 • Cumpărarea unui voucher de la un agent autorizat.
 •  Trimiterea unui SMS cu textul “CONT Nr. Maşină” la numarul special destinat pentru inregistrare care va fi adus la cunostinta utilizatorilor prin grija operatorului, cu mentiunea operatorilor de telefonie mobila in care este valabil numarul (Orange, Vodafone, Telekom, Digi, etc. dupa caz)
 • După înregistrare, utilizatorul primeşte un SMS de confirmare. Înregistrarea este necesară pentru ca sistemul să asocieze numărul telefonului mobil cu numărul de înmatriculare al maşinii.
 • În acest moment numărul de telefon este asociat numărului de maşină
 • Încărcarea creditului se face pe bază de vouchere, trimiţând prin SMS codul de pe voucher. Încărcarea se face trimiţând la un număr special destinat un SMS cu numărul voucherului, în formatul: “INC cod voucher”
 • În acest moment numărul de telefon are asociată valoarea creditul achiziţionat

b)   La taxarea la nivel de oră – nu există operaţiuni preliminare

Art. 18 Funcţionarea taxării la nivel de minut

a) Sistemul taxare la nivel de minut funcţionează numai în condiţiile preliminare prevăzute la Art. 17 lit a) care prevăd înregistrarea şi încărcarea creditului

b)  Pentru a marca începutul unei parcări este suficient un BIP (netaxat, disponibil în Orange, Vodafone şi Telekom, Digi) la unul din numerele special destinate pentru fiecare zona tarifara, functie de zona tarifara unde se efectueaza parcarea.

c)  Din momentul în care s-a dat BIP începe contorizarea şi taxarea. Este obligatoriu să se audă că s-a făcut apel, sunetul ocupat indicând imposibilitatea de a efectua tranzacţia dorită.

d)  La terminarea parcării, utilizatorii trebuie să dea BIP la numărul special destinat in acest sens, care este un numar unic pentru toate zonele tarifare.

e) În acest moment, contravaloarea parcării (Valoare Minut x Nr. Minute stationate) va fi încasată din credit.

f) Numerele special destinate pentru inregistrarea inceputului parcarii, respectiv a sfarsitului parcarii, vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin grija operatorului.

g) În situaţia în care utilizatorul nu îşi notifică încheierea operaţiunii de parcare, acesta va fi taxat cu valoarea tarifului de parcare pe o zi.

Art. 19 Funcţionarea taxării la nivel de oră

a) În situaţia modalităţii de plată la nivel de oră, respectiv modalitatea de plată prin SMS, utilizatorul este înregistrat automat în sistem în momentul în care trimite pentru prima dată un SMS pentru plata parcării. Acesta poate să vadă termenii şi condiţiile utilizării sistemului accesând http://www.timpark.ro.

b) Plata prin SMS se face astfel:

Zona 0 – verde – plată parcare pentru 1 oră

Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: “NR MASINA”

Zona 1 – roşie – plată parcare pentru 1 oră

Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: “NR MASINA”

Zona 2 – galbenă – plată parcare pentru 1 oră

Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: „NR MASINA”

Zona 3 – albastră – plată parcare pentru 1 oră

Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: „NR MASINA”

c)  Numerele special destinate pentru plata parcarii prin SMS, zona aferentă si tariful pentru acestea vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin grija operatorului, cu mentionarea operatorilor de telefonie mobila in care sunt valabile numerele (Orange, Vodafone, Telekom, Digi, etc. dupa caz)

Art. 20 Plata anticipată pentru o zi

(1) Plata pentru o zi întreagă, in zonele 1 (rosie), 2 (galbena) si 3 (albastra), se poate face exclusiv prin SMS printr-un mesaj de forma: „NR MASINA” la un număr special destinat in acest sens.

(2) In zona 0 (verde) nu se poate face plata anticipata pentru o zi intreaga.”

Art. 21 Gratuităţi

a)  În perimetrul sistemului TIMPARK 15 minute/zi sunt gratuite, în toate zonele. Această facilitate poate fi folosită o singură dată în cadrul unei zile de parcare.

b)  Folosirea celor 15 minute gratuite presupune

1)  În cazul utilizatorilor de vouchere pre-pay:

 • Înregistrarea utilizatorului conform art. 16 lit a)
 • BIP la un număr aferent zonei la începutul perioadei gratuite de parcare.
 • După epuizarea celor 15 minute de parcare gratuite, în condiţiile existenţei unui credit valid, începe taxarea la minut. Aceste elemente sunt conţinute într-un SMS de confirmare trimis de operator.
 • În condiţiile de credit 0, utilizatorul este avertizat prin SMS că trebuie să folosească o metodă de taxare după epuizarea celor 15 minute gratuite.

2) În cazul utilizatorilor sistemului de taxare prin SMS

 • SMS la numărul special destinat de forma: „NR MASINA”
 • După epuizarea celor 15 minute gratuite utilizatorul trebuie să folosească una din cele 2 metode de taxare.

Art. 22 Obligaţii de informare

a) Opţional, la înregistrare, utilizatorului i se poate trimite un SMS care va indica:

 • data, ora, minutul şi secunda activării, cu menţiunea ca „a început parcarea în zona _________, numărul maşinii, numele utilizatorului şi contul avut în acel moment”;
 • data, ora, minutul şi secunda dezactivării, cu menţiunea ca „a încetat parcarea în zona________, numărul maşinii, numele utilizatorului şi contul rămas.

Tot opţional, utilizatorului i se poate trimite, un desfăşurător al timpilor de parcare din luna respectiva.

Toate aceste opţiuni se vor furniza, la solicitarea expresa a utilizatorilor, contra-cost.

Informaţiile privind valoarea taxelor de penalizare datorate, se pot obţine la un număr special de telefon.

b) În mod obligatoriu, operatorul va trimite utilizatorilor un SMS de informare, în următoarele situaţii:

 • la activarea contului;
 • la solicitarea unei noi staţionari în timp ce este activată o staţionare;
 • la epuizarea creditului în timp ce o staţionare este activă;
 • la realimentarea creditului;
 • în situaţia în care creditul rămas este sub nivelul valorii unei ore de staţionare.

Art. 23 Cont utilizator pe site-ul timpark.ro

Utilizatorul are la dispoziţie automat şi un cont pe situl de internet al operatorului http://www.timpark.ro în care poate urmări modul în care a fost taxat şi, deasemenea, poate efectua verificările cu privire la modul în care s-a achitat tariful pentru parcare. Contul se accesează cu un identificator care este numărul de telefon şi o parolă care este comunicată la încărcare sau la CERERE.

> Cap.4. Controlul şi sancţionarea abaterilor
HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Achiziţionaţi voucher parcare

Aplicatie

Pentru parcarea cu voucher şi parcarea cu SMS s-a dezvoltat aplicaţia de parcare Tpark. Descarcă GRATUIT aplicaţia pentru telefonul mobil.