Plata parcării cu abonament cumpărat anticipat

Abonamentele se eliberează online pe platforma de abonamente sau de la sediul Timpark, Splaiul Nicolae Titulescu Nr. 10, Luni – Vineri 08 – 20; Telefon 0256 494 066.

Pentru eliberarea la sediul Timpark a oricărui tip de abonament aveți nevoie de talonul mașinii în original cu ITP la zi.

Vezi tipurile de abonamente comercializate la sediul Timpark.

Abonamentul rezidențial

 • Să aveți carte de identitate, iar adresa de reședință să corespundă cu Zona Rezidențială pentru care solicitați abonament;
 • Certificat de inmatriculare cu ITP la zi prin care să justificați că acel autoturism pentru care solicitați abonamentul de rezident vă aparține;
 • În cazul autovehiculelor deținute în comun de către soți, se va prezenta, suplimentar, și certificatul de căsătorie, în situația în care soțul solicitant nu este înscris ca proprietar în certificatul de înmatriculare al autovehiculului.
 • În cazul autovehiculelor deținute în comun între rude de gradul I, se va prezenta, suplimentar certificatul de naștere, în cazul in care solicitantul nu este înscris ca proprietar în certificatul de înmatriculare al autovehiculului.
 • În cazul autovehiculelor înmatriculate pe persoane juridice, caz în care abonamentul se va elibera pentru subzona unde persoana fizică solicitantă are adresa de domiciliu/reședință în actul de identitate, suplimentar urmând a se prezenta și o dovadă din partea proprietarului din care să rezulte dreptul persoanei fizice de a utiliza acel autovehicul.
 • Acest tip de abonament se poate elibera pentru un singur autovehicul/persoană.

Actele mai sus menționate sunt necesare în original, respectiv copii care rămân la ghișeu.

Abonamentul de rezident este destinat persoanelor fizice.

Verificați străzile și subzonele aferente acestora.

Acte necesare pentru eliberarea abonamentelor gratuite

Persoană cu handicap
 • Carte de identitate;
 • Talon mașină cu ITP la zi;
 • Certificat care face dovada încadrării într-un grad de handicap;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter persoanal – Descarcă acordul
 • De prevederile acestei litere pot beneficia și părinții copiilor minori încadrați într-un grad de handicap, în acest caz vor prezenta certificat de naștere copil;
 • De prevederile acestei litere pot beneficia persoanele angajate ca asistenți personali ai persoanelor încadrate într-un grad de handicap grav cu asistent personal, vor prezenta adeverința de la asistența socială că sunt angajați cu această calitate.

Actele mai sus menționate sunt necesare în original, respectiv copii care rămân la ghișeu.

Beneficiar OG nr. 105/1999
Decretului-Lege nr. 118/1990
 • Carte de identitate;
 • Certificat de inmatriculare cu ITP la zi;
 • Dovada că s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1, alin. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990-republicată („beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe persoana, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice), precum și cei care fac dovada că  s-au aflat în una din situațiile prevăzute la art. 1, din Decretul-Lege nr. 118/1990-republicat (beneficiază de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri)

Actele mai sus menționate sunt necesare în original, respectiv copii care rămân la ghișeu.

Legea 168/2020 și alte categorii asimilabile
 • Carte de identitate;
 • Certificat de inmatriculare cu ITP la zi;
 • Dovada că sunt beneficiari ai acestei legi, respectiv personalului M.Ap.N. și ai M.A.I. , prin prezentarea legitimației, conferirii calității de „Veteran din teatrele de operații” și care dețin, în proprietate, un autovehicul.

Actele mai sus menționate sunt necesare în original, respectiv copii care rămân la ghișeu.

Vehicul propulsie electrica
 • Carte de identitate;
 • Certificat de inmatriculare cu ITP la zi;

Actele mai sus menționate sunt necesare în original, respectiv copii care rămân la ghișeu.

Abonamente eliberate online

Se pot elibera abonamente accesând platforma la adresa web https://abonamente.timpark.ro. Vom putea elibera în regim online abonamente pentru care puteti să faceți dovada unui document justificativ. Aceste abonamente se vor elibera pe baza unor termeni și condiții pe care utilizatorul platformei va trebui să le accepte.

Nu se pot achiziționa online urmatoarele tipuri de abonamente:

 • Beneficiar OG nr. 105/1999 Decretului-Lege nr. 118/1990
 • Legea 168/2020 și alte categorii asimilabile.

Aceste abonamente au un regim aparte și se eliberează de la sediul Timpark, iar pentru a putea achiziționa aveți nevoie de documente justificative în original. Deasemenea trebuie sa detineți și copii pentru actele necesare, care rămân la ghișeu.

Abonamentele de parcare NU sunt valabile în Zona Verde (Zona 0), Zona Verde (Progresiv) a sistemului de parcare Timpark.