Categorii
Regulament

Cap.1. Dispozitii generale

Art.1 Prezentul regulament împreună cu anexele sale reglementează staționarea, parcarea şi taxarea parcării și staționării în municipiul Timișoara a autovehiculelor de tip autoturisme și asimilate, cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Art.2 Sistemul de parcare – TimPark se aplică în Municipiul Timişoara, în zonele/sectoarele de taxare delimitate conform Anexei 3 „Definire […]

Categorii
Regulament

Cap.2 . Delimitarea zonei de aplicare a sistemului de taxare a staționării și parcării autovehiculelor în municipiul Timișoara

Art.7 Pentru aplicarea unor tarife diferențiate, teritoriul Municipiului Timișoara se împarte în zone tarifare conform prevederilor Anexei 3 „Definire Zone Tarifare” și Anexei 4 „Tarife Aplicabile pe Zone Tarifare”. Lista străzilor pe care se va aplica sistemul de taxare este prezentată în Anexa 2. Art.8 (1) Perimetrele în care se aplica acest sistem sunt împărțite […]

Categorii
Regulament

Cap.3. Modalităţi de plată a staţionarii – Abonamente

3.1. Taxarea staţionării prin abonamente; Art.9 Abonamentele se eliberează de operatorul abilitat cu exploatarea sistemului de taxare. Art.10 (1) Abonamentele eliberate asigură dreptul de staţionare pe perioada înscrisă pe acestea – care este de minim 21 de zile lucrătoare şi maxim până în data de 31 decembrie a anului în curs, excluzând zona verde (0), […]

Categorii
Regulament

Cap.3.2 . Taxarea staţionării prin intermediul telefoniei mobile.

Art.14 Utilizatorii sistemului de parcare TimPark, au posibilitatea de a plăti staţionarea în afară de modalitatea prin abonamente statuată în subcapitolul 3.1. şi prin intermediul telefoniei mobile. Art.15 Plata staţionării prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin trei metode: a) Taxare la nivel de minut (pre-pay) pe bază de voucher şi apel telefonic.Tarifele plăţii […]

Categorii
Regulament

Cap.4. Controlul şi sancţionarea abaterilor

Art.24 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către echipele de control ale operatorului, utilizând inclusiv sistemul propriu de gestiune a locurilor de parcare. Art.25  Se percepe taxa de penalizare de la proprietarul unui autovehicul în următoarele cazuri: a) Staționarea fară abonament, respectiv fără a achita contravaloarea parcării prin intermediului uneia dintre celelalte modalități […]

Categorii
Regulament

Cap.5. Dispozitii finale

Art.31 Taxele de penalizare aplicate în conformitate cu prevederile art. 25 se prescriu în termen de trei ani de la data aplicării acestora. Art.32 Abonamentul de orice tip nu asigură deținătorului rezervarea unui loc de staționare în zona pentru care a fost emis. Art.33 (1) În perimetrul de aplicare a sistemului de taxare încetează aplicarea […]

Categorii
Regulament

5.1. Parcări publice pentru autocare.

Prin HCLMT nr. 309/25.07.2023, au fost aprobate și următoarele tarife: a) tariful de parcare perceput pentru staționarea autocarelor, după cum urmează: b) taxa de procesare pentru abonamentele eliberate online de 6 lei/abonament (inclusiv TVA) Art.42 În zona de incidență a Regulamentului, autocarele și autobuzele nu au dreptul de a staționa, ci vor asigura doar debarcarea/îmbarcarea […]

Categorii
Regulament

5.2. Parcări publice închise cu bariere din municipiul Timișoara.

Art.46 Parcările publice din municipiul Timișoara închise cu bariere vor avea program de funcţionare, de luni până duminică, între orele 0,00 – 24,00, și se utilizează doar pentru parcarea autovehiculelor fără remorcă, cu masa maximă autorizată max. 3.000 kg. Art.47 (1) Accesul în parcările închise cu bariere şi ieşirea din acestea se face printr-un sistem […]

Categorii
Regulament

Anexa 1 – Indicatoare de semnalizare a parcarii – Timpark

Mai jos regăsiți indicatoarele de semnalizare a parcarii – Timpark Anexa 1 – Indicatoare de semnalizare a parcarii – Timpark

Categorii
Regulament

Anexa 2 – Lista străzilor pe care se aplică sistemul de parcare

Mai jos regăsiți lista strazilor pe care se aplica sistemul de parcare Timpark Descarcă Anexa-2-Lista-străzilor-pe-care-se-aplică-sistemul-de-parcare