Categorii
Informații Transparenta

Propunere de modificare și completare a Regulamentului de funcționare a sistemului Timpark

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice în Municipiul Timișoara – TIMPARK, a înaintat spre analiză către executivul Primăriei Municipiului Timișoara o propunere de modificare și completare a prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara – Timpark, aprobat prin H.C.L. nr. 20/25.01.2022 și modificat prin H.C.L. nr. […]

Categorii
Anunturi Angajare

Concurs locuri de muncă vacante – 18.05.2023

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK organizează concurs în data de 18.05.2023 – proba scrisă şi în data 24.05.2023 – proba de interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor de natură contractuală vacante Procedura de ocupare prin concurs a posturilor se va desfășura în continuare, conform calendarului, astfel […]

Categorii
Anunturi Angajare

ANUNȚ

Privind organizarea examenului de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual debutant din cadrul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK Descarca anuntul in format pdf Rezultat selectie dosar Rezultat interviu Rezultat final

Categorii
Anunturi Angajare

Concurs locuri de muncă vacante – 09.02.2023

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK organizează concurs în data de 09.02.2023 – proba scrisă şi în data 15.02.2023 – proba de interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor de natură contractuală vacante Anunt organizare concurs SPAPP TIMPARK Timisoara – februarie 2023 Formular de inscriere concurs […]

Categorii
Anunturi Angajare

ANUNȚ

privind organizarea examenului de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual debutant din cadrul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK Descarca anutul privind organizarea examenului de promovare în grad sau treaptă profesională Rezultate selectie dosare promovare Rezultate interviu Rezultate Finale

Categorii
Achizitii Publice

Achizitie carburanți

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timișoara doreşte să achiziţioneze :      « carburanți motorină euro diesel 5 și benzină: fără plumb 95 pe baza de carduri » cod CPV, motorină euro diesel 5   cod CPV 09134200-9 (Rev.2); benzină fără plumb 95  cod CPV 09132100-4 (Rev.2), cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 5788/02.11.22, […]

Categorii
Achizitii Publice

Achiziție servicii de pază

Vă invităm să prezentați oferta dvs. până în data de 21.11.2022, ora 11:00, pentru atribuirea contractului de achiziții publice de servicii prevăzute în Anexa 2, din Legea 98/2016, prin procedura simplificata proprie PO-01-BAA, având ca obiect achiziție „Serviciu de pază şi ordine pentru punctul de lucru SPAPP – TIMPARK situat în Timișoara, Calea Șagului, nr. […]

Categorii
Achizitii Publice

SPAPP Timpark doreşte să achiziţioneze CAMERA ALPR (Automate Licence Plate Recognition) pentru recunoastere din mers

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timișoara doreşte să achiziţioneze : << CAMERA ALPR (Automate Licence Plate Recognition) pentru recunoastere din mers >> cod CPV 30216120-3 – echipament de recunoaștere video a caracterelor cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 4580 din 13.09.22, atașat anuntului, astfel: Condiţii de preţ: Pretul […]

Categorii
Achizitii Publice Informații

Market Consultation Notice To Identify Potential Technical, Financial or Contractual Solutions For the Urban Display System in the Municipality of Timisoara

TIMPARK – Local Public Service for the Administration of Public Car Parks in Timisoara; Address: Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10, postal code 300158, Timișoara, Timiș Internet address where information on the market consultation process is published: Urban advertising is one of the most used ways of communication and there are opinions that it is sometimes […]

Categorii
Achizitii Publice Informații

Anunț privind consultarea pieței pentru identificarea de potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale pentru adecvarea sistemului de afișaj stradal din municipiul Timișoara

TIMPARK – Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din municipiul Timișoara; Adresa: Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10, cod poștal 300158, Timișoara, Timiș Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: https://www.timpark.ro/informatii/achizitii-publice/ Publicitatea urbană este o modalitate de comunicare cunoscută și există păreri că uneori aceasta […]