Categorii
Informații Transparenta

Propunere de modificare și completare a Regulamentului de funcționare a sistemului Timpark

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice în Municipiul Timișoara – TIMPARK, a înaintat spre analiză către executivul Primăriei Municipiului Timișoara o propunere de modificare și completare a prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara – Timpark, aprobat prin H.C.L. nr. 20/25.01.2022 și modificat prin H.C.L. nr. 204/24.05.2022, urmând ca după definitivare proiectul să fie supus spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Pentru a asigura transparența cu privire la aceste propuneri, apreciem util să aducem la cunoștința tuturor celor interesați și vizați, aceste propuneri de modificare ale Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara – Timpark. Drept urmare, în cele ce urmează, se regăsește draftul conținând modificările și completările pe care Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice în Municipiul Timișoara – TIMPARK le-a propus a fi aduse Regulamentului de parcare.

Descarca Draftul in format PDF