Informatii de inters public

Al Serviciului PubIic de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK

Apasă aici pentru a deschide REGULAMENTUL INTERN

Apasă aici pentru a deschide ORGANIGRAMA TIMPARK