Categorii
Achizitii Publice

Autoturism transport persoane, 5 locuri

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara-Timpark dorește să achiziționeze: „Autoturism transport persoane, 5 locuri” – 2 buc, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cod CPV 34110000-1- Autoturisme (Rev.2) , cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 4002 din 15.05.2024, atașat anunțului.

Oferta se va trimite la adresa de email: achizitii@timpark.ro, până la data de 29.05.2024 ora 18.00

Oferta va fi semnată şi stampilată şi apoi scanată pentru a fi trimisă pe email-ul indicat.Informaţii suplimentare și eventualele clarificări pot fi solicitate în scris, pe email-ul: achizitii@timpark.ro până la data de 27.05.2024, ora 10:00.

Anunt Achizitie directa pentru Autoturisme.pdf

Model contract de furnizare autoturisme – Program Rabla.pdf

CS Autoturisme.pdf

Formulare.doc