Categorii
Achizitii Publice

Achiziție „Centrală telefonică VoIP”

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timișoara doreşte să achiziţioneze „Centrală telefonică VoIP”, cod CPV 32429000-6 – Echipament de rețea telefonică, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 3910 din 13.05.2024, atașat anunțului.

Oferta se va trimite la adresa de email: achizitii@timpark.ro, până la data de 24.05.2024 ora 12.00.

Oferta va fi semnată şi stampilată şi apoi scanată pentru a fi trimisă pe email-ul indicat.

Informaţii suplimentare și eventualele clarificări pot fi solicitate în scris, pe email-ul: achizitii@timpark.ro până la data de 22.05.2024, ora 15:00. 

              

Anunt achizitie directa Centrala telefonica.pdf

CS Centrala telefonica.pdf

Formulare.doc

Model contract Centrala telefonica – mai 2024.pdf