Categorii
Achizitii Publice

Achiziție servicii de pază

Vă invităm să prezentați oferta dvs. până în data de 14.11.2023, ora 11:00 pentru atribuirea acordului-cadru de servicii prevăzute în Anexa 2, din Legea nr. 98/2016, prin procedura proprie PO-01-BAAA, având ca obiect achiziția de Servicii de pază și ordine la punctul de lucru al SPAPP-TIMPARK situat în Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E – Biroul Ridicări Auto, pentru 24 de luni, cod CPV 79713000-5-Servicii de pază

Atașat sunt prezentate documentațiile pentru elaborarea şi prezentarea ofertei:

Descarca:

Caiet de sarcini,

Fișa de date,

Formulare,

DUAE,

Model acord-cadru

Anexa acord cadru

Model contract subsecvent

Invitatie de participare

Scrisoare de înaintare

Raspuns solicitare clarificari