Categorii
Achizitii Publice

Achizitie carburanți

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timișoara doreşte să achiziţioneze :

     « carburanți motorină euro diesel 5 și benzină: fără plumb 95 pe baza de carduri »

cod CPV, motorină euro diesel 5   cod CPV 09134200-9 (Rev.2);

benzină fără plumb 95  cod CPV 09132100-4 (Rev.2), cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 5788/02.11.22, atașat anuntului, astfel:

Condiţii de preţ: Pretul cel mai scăzut aplicat întregului pachet de produse. Pretul va fi exprimat în lei, fără TVA, cu maxim 2 zecimale. Oferta care depaseste valoarea estimată, fără TVA, va fi respinsa ca inacceptabila. Nu se accepta oferte parţiale sau inferioare din punct de vedere al cerintelor tehnice.

Valabilitate ofertă: Oferta va fi valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Termen de livrare al carburanților :  conform cerințelor din caietul de sarcini

Condiţia de plată: Plata facturii se face prin O.P. în lei, în termen de 30 zile de la data primirii facturii, într-un cont de trezorerie, indicat de furnizor. Factura se transmite prin e-Ro Factura

Valoarea estimată a carburanților : 50865  lei fără TVA.

Durata de furnizare : 01.01.2023 – 31.03 2023, cu posibilitate de prelungire cu 2 luni

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut al ofertei (se va oferta întreaga cantitate de carburant motorină și benzină ). Oferta câştigătoare va fi oferta corespunzătoare cu cel mai mic preţ în lei fără TVA. Evaluarea ofertelor constă în compararea valorii fiecărei oferte corespunzătoare în parte. Oferta corespunzătoare este oferta întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini.

Oferta se va trimite la adresa de email: achizitii@timpark.ro, pâna la data de 24.11.2022 ora 12.00 şi va conţine formularul de oferta ataşat. Oferta va fi semnată şi stampilată şi apoi scanată pentru a fi trimisă pe email-ul indicat. Oferta castigatoare va fi postata si pe site-ul achizitiilor publice, in catalogul electronic. Informaţii suplimentare și eventualele clarificări pot fi solicitate în scris, pe email-ul indicat sau la telefon 0723167480 la Biroul Administrativ, Aprovizionare, Achiziții- inspector specialitate Mihăiță Adelheid, in zilele lucratoare, intre orele 8-15, până la data de 24.11.2022, ora 11.


Invitatie carburanti
Formular oferta
Model contract
Caiet de sarcini