Categorii
Regulament

5.2. Parcări publice închise cu bariere din municipiul Timișoara.

Art.46 Parcările publice din municipiul Timișoara închise cu bariere vor avea program de funcţionare, de luni până duminică, între orele 0,00 – 24,00, și se utilizează doar pentru parcarea autovehiculelor fără remorcă, cu masa maximă autorizată max. 3.000 kg.

Art.47 (1) Accesul în parcările închise cu bariere şi ieşirea din acestea se face printr-un sistem de acces cu bariere pe bază de jetoane/cartele.

            (2) În aceste parcări nu sunt valabile abonamentele pentru parcări deschise și nici plățile efectuate prin intermediul telefoniei mobile (voucher, SMS, on-line utilizând un card bancar).

Art.48 Încasarea taxei pentru parcare se face exclusiv la automatul de plăți amplasat în incinta parcării, pe baza de jetoane/cartele eliberate de distribuitorul de jetoane/cartele de la intrarea în parcare, în funcţie de durata de staţionare.

Art.49 La intrarea în parcare un eliberator de cartele/jetoane eliberează pentru fiecare autoturism un jeton/o cartelă pentru acces în parcare pe baza căruia se va face plata, urmând ca la ieşire, cititorul electronic de jetoane/cartele din cadrul automatului de plată să afişeze durata staţionării în parcare şi suma datorată.

Art.50 (1) Taxarea minimă a parcării autovehiculelor în cadrul parcărilor închise cu barieră se face pentru intervale de 60 de minute.

            (2) La depăşirea unui interval de 60 de minute se va datora taxa pentru încă 60 de minute.

Art.51 Achitarea taxei se face la automatul de plată de la ieşirea din parcare dotată cu cititor de jetoane/cartele, înainte de urcarea în autoturism, în calitate de pieton, după care, într-un timp de maxim 15 minute autovehiculul trebuie să părăsească parcarea. În cazul în care nu va părăsi parcarea în maximum 15 minute, conducătorul autovehiculului va avea obligaţia de a merge din nou la automatul de plată, pentru achitarea taxei pentru încă o perioadă de staţionare de 60 de minute.

Art.52 Sistemul de acces va fi programat astfel încât dacă un client intră în parcare şi într-un interval de timp programat – de maximum 10 minute – nu va găsi loc de parcare va putea părăsi parcarea fără să plătească.

Art.53 În incinta parcărilor închise cu barieră se va circula cu viteza de maximum 5 km/h, cu luminile de întalnire aprinse și cu respectarea semnificaţiei indicatoarelor.

Art.54 Intrarea în posesia tichetului/jetonului şi intrarea cu autovehiculul în parcările închise cu barieră presupune acceptarea condițiilor de utilizare a parcării.

Art.55 Perioada maximă de timp în care o maşină poate staţiona în parcare este de 5 zile.

Art.56 Dacă utilizatorul pierde jetonul/cartela de acces, va trebui să plătească echivalentul suprataxei de pierdere jeton/cartelă în cuantum de 100 lei.

Art.57 Utilizatorii parcărilor închise cu bariere au următoarele obligaţii:

                     – să respecte semnalizarea rutieră din parcare;

                     – să se îngrijească de jeton/cartelă până la ieşirea din parcare;

                     – să păstreze curăţenia în parcare;

                     – să parcheze autovehiculul în spaţiul delimitat pentru acesta;

                     – să achite taxele stabilite prin hotărârea consiliului local;

                     – să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea uşilor, a capotei motorului şi a portbagajului, precum şi prin punerea în funcţiune a sistemului antifurt;

                        – să nu execute în perimetrul parcării lucrări de reparaţii şi întreţinere a vehiculelor;

                        – să nu ocupe ilegal locurile de parcare cu autovehicule defecte;

                        – să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării ca urmare a unor manevre greşite.