Categorii
Regulament

5.1. Parcări publice pentru autocare.

Prin HCLMT nr. 309/25.07.2023, au fost aprobate și următoarele tarife:

a) tariful de parcare perceput pentru staționarea autocarelor, după cum urmează:

  • 3 euro/12 ore (exclusiv TVA), prin modalitatea de plată prin intermediul telefoniei mobile prin SMS;
  • 15 lei/12 ore (inclusiv TVA), prin modalitatea de plată prin intermediul telefoniei mobile on-line utilizând un card bancar.

b) taxa de procesare pentru abonamentele eliberate online de 6 lei/abonament (inclusiv TVA)

Art.42 În zona de incidență a Regulamentului, autocarele și autobuzele nu au dreptul de a staționa, ci vor asigura doar debarcarea/îmbarcarea turiştilor în parcarile special amenajate și semnalizate corespunzător în acest sens din zona centrală a Municipiului Timișoara. Zonele de debarcare-îmbarcare asigură posibilitatea opririi simultan pentru mai multe autocare. Pentru debarcare/îmbarcare autocarele nu au dreptul de a staționa pentru o perioadă mai mare de 15 minute.

Art.43 După debarcarea turiştilor, autocarele trebuie să se deplaseze în parcarea amenajată pe str. Ștrandului din Municipiul Timișoara. Parcarea pentru autocare din str. Ștrandului asigură posibilitatea staţionării autocarelor şi microbuzelor.Accesul în această parcare va fi permis doar autocarelor şi microbuzelor turistice.

Art.44 Parcarea pentru autocare va fi cu plată, și va avea un program permanent. Plata parcării pentru autocare se face la intrarea în parcare prin intermediul telefoniei mobile (SMS sau on-line utilizând un card bancar), pentru intervale de minimum 12 de ore. Astfel se vor achita taxe reprezentând durate de staţionare de câte 12 ore, iar în cazul depăşirii cu peste o oră a duratelor de staţionare de 12 ore se va achita suplimentar taxa stabilită pentru încă 12 de ore.

Art.45 Staționarea autocarelor și a microbuzelor fără a achita contravaloarea parcării prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute de prezentul Regulament constituie abatere și se sancționează prin perceperea unei taxe de penalizare de la proprietarul autovehiculului, constituind sancțiunea prevăzută la art. 25, lit. a).