Categorii
Regulament

Cap.1. Dispozitii generale

Art.1 Prezentul regulament împreună cu anexele sale reglementează staționarea, parcarea şi taxarea parcării și staționării în municipiul Timișoara a autovehiculelor de tip autoturisme și asimilate, cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Art.2 Sistemul de parcare – TimPark se aplică în Municipiul Timişoara, în zonele/sectoarele de taxare delimitate conform Anexei 3 „Definire […]

Categorii
Regulament

5.1. Parcări publice pentru autocare.

Art.42 În zona de incidență a Regulamentului, autocarele și autobuzele nu au dreptul de a staționa, ci vor asigura doar debarcarea/îmbarcarea turiştilor în parcarile special amenajate și semnalizate corespunzător în acest sens din zona centrală a Municipiului Timișoara. Zonele de debarcare-îmbarcare asigură posibilitatea opririi simultan pentru mai multe autocare. Pentru debarcare/îmbarcare autocarele nu au dreptul […]