Categorii
Regulament

Cap.1. Dispozitii generale

Art.1 Prezentul regulament împreună cu anexele sale reglementează staționarea, parcarea şi taxarea parcării și staționării în municipiul Timișoara a autovehiculelor de tip autoturisme și asimilate, cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Art.2 Sistemul de parcare – TimPark se aplică în Municipiul Timişoara, în zonele/sectoarele de taxare delimitate conform Anexei 3 „Definire […]