Categorii
Regulament

Cap.1. Dispozitii generale

Art.1 Prezentul regulament împreună cu anexele sale reglementează staționarea, parcarea şi taxarea parcării și staționării în municipiul Timișoara a autovehiculelor de tip autoturisme și asimilate, cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone.

Art.2 Sistemul de parcare – TimPark se aplică în Municipiul Timişoara, în zonele/sectoarele de taxare delimitate conform Anexei 3 „Definire Zone Tarifare” iar indicatoarele de semnalizare a zonelor vor fi montate în punctele de acces spre aceste zone.

Art.3 (1) În interiorul zonelor de aplicare a sistemului de parcare, taxarea se aplică conform unor intervale orare diferențiate pe zone și/sau sectoare, semnalizate în mod adecvat în teren. Conform Anexei 4 „Tarife Aplicabile pe Zone Tarifare”, diferite zone prezintă anumite specificitați și/sau restricții orare și/sau tarifare sau de utilizare/folosință.

            (2) În interiorul zonelor de aplicare a sistemului de staționare, parcare şi taxare este permisă staționarea autovehiculelor numai în locurile de staţionare şi parcare semnalizate cu unul din indicatoarele de circulaţie de tipul celor prezentate în Anexa nr. 1.

            (3) În interiorul Sistemul de parcare – TimPark se regăsesc două categorii de locuri de parcare/staționare, respectiv:

            a) locuri de parcare/staționare destinate uzului general, pe aceste locuri putând parca/staționa autovehiculele care dețin abonamente de parcare compatibile cu zona parcării/staționării – inclusiv autovehiculele care dețin abonamente de tip „REZIDENT” compatibile cu subzona în care se regăsesc aceste locuri de parcare/staționare, respectiv au achitat tariful de parcare prin una dintre modalitățile prevăzute de Regulament. Locurile de parcare/staționare destinate uzului general vor fi evidențiate printr-un marcaj longitudinal paralel cu bordura, de culoare albă.  Pe locurile de parcare/staționare din categoria celor de uz general se poate staționa/parca după următorul program:

                        – cele aflate în  zonele roșie (I), galbenă (II) și albastră (III): luni – vineri, între orele 08,00 – 20,00 – cu taxă; orele 20,00 – 08,00 – fără taxă; sâmbăta, duminica și sărbătorile legale – fără taxă;

                        – cele aflate în zona verde (0): luni – vineri între orele 08,00 – 20,00 – cu taxă, orele 20,00 – 8,00 – fără taxă; sâmbăta între orele 08,00 – 17,00 cu taxă, după orele 17,00 – fără taxă; duminica și sărbătorile legale – fără taxă.

            b) locuri de parcare mixte, aceste locuri de parcare fiind evidențiate printr-un marcaj longitudinal paralel cu bordura, de culoare albastră, respectiv prin tăblițe adiționale de informare. Pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte se poate staționa/parca în intervalul de luni – ora 08,00, până vineri – ora 00,00, exceptând sărbătorile legale, după următorul program:

                        – în intervalul orar 08,00 – 17,00 pot parca/staționa autovehiculele care dețin abonamente de parcare compatibile cu zona/subzona staționării – inclusiv autovehiculele care dețin abonamente de tip „REZIDENT” compatibile cu subzona în care se regăsesc aceste locuri de parcare/staționare, respectiv au achitat tariful de parcare prin una dintre modalitățile prevăzute de Regulament;

                        – în intervalul orar 17,00 – 08,00 pot parca/staționa doar autovehiculele care dețin abonamente de tip „REZIDENT” compatibile cu subzona în care se regăsesc aceste locuri de parcare/staționare.

Notă – text anulat prin sentința civilă nr. 688/20.07.2022, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 2114/30/2022, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 877/29.09.2022, pronunțată de Curtea de Apel Timișioara în dosarul cu același număr.        

            (4) Excepţie fac parcările al căror acces este controlat prin bariere şi parcările subterane/supraterane al căror regim de funcţionare, respectiv ale căror programe de funcţionare vor fi stabilite de Primăria Municipiului Timisoara, cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul acestei instituții.

Art.4 (1) Staţionarea şi parcarea autovehiculelor în locurile specificate la art. 2 și art. 3 alin. 2, este permisă numai prin achitarea tarifului aplicabil prin intermediul diferitelor modalități existente, respectiv prin intermediul telefoniei mobile (voucher, SMS, on-line prin intermediul unei aplicații dedicate, utilizând un card bancar), sau abonamente cumpărate anticipat şi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului, conform instrucţiunilor de folosire a abonamentelor. Excepție face zona verde unde staţionarea şi parcarea autovehiculelor este permisă numai prin achitarea tarifului aplicabil prin intermediul telefoniei mobile (voucher, SMS, on-line prin intermediul unei aplicații dedicate, utilizând un card bancar) prin taxarea la nivel de minut și de oră, în această zonă abonamentele nefiind valabile.

            (2) În interiorul zonei de aplicare a sistemului de taxare, în parcări special amenajate, se pot aplica sisteme de control al accesului. Parcarile – atât cele cu sisteme de control al accesului cât și celelalte parcări amenajate, pot fi prevazute cu senzori de prezență sau camere video de supraveghere pentru gestiunea generală a sistemului.

            (3) În cadrul parcărilor special amenajate prevăzute cu sisteme de control al accesului, accesul se va face pe bază de cartele magnetice eliberate la sediul operatorului, respectiv pe baza de tichete de intrare eliberate de automatele aflate la intrarea în parcare. În aceasta categorie de parcări, abonamentele nu sunt valabile.

În cadrul acestor parcări se vor amenaja locuri pentru persoanele cu handicap, semnalizate corespunzător, conform Legii nr. 448/2006.

            (4) Parcările în care se aplică acest sistem se aprobă de către Primăria Municipiului Timişoara la propunerea operatorului sistemului de parcare, cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

            (5) Prevederile de mai sus se aplică tuturor autovehiculelor, mai puţin în cadrul parcărilor cu acces controlat, cu următoarele excepţii:

a) vehiculele corpului diplomatic;

b) vehiculele de intervenţie (ambulanță, SMURD, pompieri, poliţie, jandarmerie, Ministerul Justitiei, M.Ap.N., Ministerul Public, Politie Locală, etc.) aflate în misiune;

c) motorete, motociclete;

d) vehicule utilizate de către instituții ale statului (cum ar fi, spre exemplu: poliţie, jandarmerie, Ministerul Justitiei, M.Ap.N., Ministerul Public, Politie Locala, Primăria Municipiului Timișoara, Serviciul Român de Informații, etc), pentru misiuni operative în teren necesare pentru ducerea la îndeplinira a sarcinilor de serviciu ale acestor instituții, cazuri ce vor fi analizate, în baza unor solicitări justificate, de către conducerea operatorului. În aceste cazuri, numărul de abonamente ce poate fi eliberat este limitat la maximum 20 de abonamenete/instituție solicitantă, cu luarea în considerare a justificărilor aduse de către instituțiile solicitante.

Art.5 (1) În zona de aplicare a sistemului de parcarenu este permisă staționarea vehiculelor fără număr de înmatriculare, a vehiculelor avariate care nu sunt în stare tehnică corespunzătoare sau care nu dețin verificare tehnică valabilă, remorci cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone, autorulote, rulote turistice, rulote comerciale, vehicule destinate tractărilor auto, ambarcațiuni.

            (2) Staționarea rulotelor comerciale va fi permisă doar cu avizul Comisiei de Circulație în zonele în care acestea nu periclitează siguranța participanților la traficul rutier, pietonal și al bicicliștilor și nu îngreunează vizibilitatea în zona intersecțiilor și a trecerilor pentru pietoni.

Art.6 (1) Verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a prevederilor prezentului regulament se face de către echipele de control ale operatorului. În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament operatorul va percepe taxe de penalizare.

            (2) Echipele de control ale operatorului vor purta un echipament distinct și ecuson.