Categorii
Regulament

Cap.3.2 . Taxarea staţionării prin intermediul telefoniei mobile.

Art.14 Utilizatorii sistemului de parcare TimPark, au posibilitatea de a plăti staţionarea în afară de modalitatea prin abonamente statuată în subcapitolul 3.1. şi prin intermediul telefoniei mobile.

Art.15 Plata staţionării prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin trei metode:

a) Taxare la nivel de minut (pre-pay) pe bază de voucher şi apel telefonic.Tarifele plăţii parcării la nivel de minut sunt diferite pentru fiecare zonă tarifară, corespunzător tarifului orar aprobat.

      b) Taxare la nivel de oră pe bază de SMS. Tarifele plăţii parcării la nivel de oră sunt diferite pentru fiecare zonă tarifară, corespunzător tarifului orar aprobat.

c) Taxarea prin intermediul unui card bancar, operațiune ce se poate realiza on-line, prin intermediul unei aplicații. Prin această metodă de plată se asigură posibilitatea plății tarifului de parcare pe intervale de timp. În cazul fiecărei sesiuni de parcare primele 30 de minute sunt indivizibile și se taxează ca atare, urmând ca ulterior primelor 30 de minute taxarea să se facă la minut.

Art.16 În momentul achiziţionării cartelei valorice de tip voucher menţionata la art. 15 lit. a), utilizatorul va primi într-un plic:

– cartelă răzuibilă cu seria şi numărul voucher-ului – protejate;

– instrucţiuni de folosire.

Art.17 Cartelele valorice menţionate la art. 15 lit. a) vor avea următoarele valori:

– 30 lei;

– 50 lei;

– 100 lei.

Art.18 Operaţiuni preliminare taxării prin intermediul telefoniei mobile

 1. La taxarea la nivel de minut – înregistrarea în sistem şi încărcarea creditului se face prin:
 2. Cumpărarea unui voucher de la un agent autorizat.
 3. Trimiterea unui SMS cu textul „TM CONT Nr. Maşină” la numarul special destinat pentru inregistrare care va fi adus la cunostinta utilizatorilor prin grija operatorului, cu mentiunea operatorilor de telefonie mobila in care este valabil numarul (Orange, Vodafone, Telekom, Digi, etc. după caz)
 4. După înregistrare, utilizatorul primeşte un SMS de confirmare. Înregistrarea este necesară pentru ca sistemul să asocieze numărul telefonului mobil cu numărul de înmatriculare al maşinii.
 5. În acest moment numărul de telefon este asociat numărului de maşină
 6. Încărcarea creditului se face pe bază de vouchere, trimiţând prin SMS codul de pe voucher. Încărcarea se face trimiţând la un număr special destinat un SMS cu numărul voucherului, în formatul: „TM INCARCA cod voucher”
 7. În acest moment numărul de telefon are asociată valoarea creditul achiziţionat.

b)   La taxarea la nivel de oră – nu există operaţiuni preliminare

Art.19 Funcţionarea taxării la nivel de minut

 1. Sistemul taxare la nivel de minut pe bază de voucher funcţionează numai în condiţiile preliminare prevăzute la art. 18, lit a) care prevăd înregistrarea şi încărcarea creditului
 2. Pentru a marca începutul unei parcări este suficient un BIP (netaxat, disponibil în Orange, Vodafone şi Telekom, Digi) la unul din numerele special destinate pentru fiecare zonă tarifară, funcție de zona tarifară unde se efectuează parcarea.
 3. Din momentul în care s-a dat BIP începe contorizarea şi taxarea. În cazul fiecărei sesiuni de parcare primele 30 de minute sunt indivizibile și se taxează ca atare, urmând ca ulterior primelor 30 de minute taxarea să se facă la minut. Este obligatoriu să se audă că s-a făcut apel, sunetul ocupat indicând imposibilitatea de a efectua tranzacţia dorită.
 4. La terminarea parcării, utilizatorii trebuie să dea BIP la numărul special destinat în acest sens, care este un număr unic pentru toate zonele tarifare.
 5. În acest moment, contravaloarea parcării (Valoare Minut x Nr. Minute staționate) va fi încasată din credit.
 6. Numerele special destinate pentru înregistrarea începutului parcării, respectiv a sfârșitului parcării, vor fi aduse la cunostință utilizatorilor prin grija operatorului.
 7. În situaţia în care utilizatorul nu îşi notifică încheierea operaţiunii de parcare, acesta va fi taxat cu valoarea tarifului de parcare până la sfârșitul programului orar de funcționare al zilei respective.

Art.20 Funcţionarea taxării la nivel de oră

 1.  În situaţia modalităţii de plată la nivel de oră, respectiv modalitatea de plată prin SMS, utilizatorul este înregistrat automat în sistem în momentul în care trimite pentru prima dată un SMS pentru plata parcării. Acesta poate să vadă termenii şi condiţiile utilizării sistemului accesând www.timpark.ro.
 2. Plata prin SMS se face astfel:

Zona verde – 0 -plata parcare pentru 1oră

Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: „INDICATIV ZONA NR MASINA”

Zona roşie – I – plată parcare pentru 1oră

Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: „INDICATIV ZONA NR MASINA”

Zona galbenă – II – plată parcare pentru 1oră

Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: „INDICATIV ZONA NR MASINA”

Zona albastră – III – plată parcare pentru 1oră

Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: „INDICATIV ZONA NR MASINA”

 • Numerele special destinate pentru plata parcării prin SMS, zona aferentă și tariful pentru acestea vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor prin grija operatorului, cu menționarea operatorilor de telefonie mobilă în care sunt valabile numerele (Orange, Vodafone, Telekom, Digi, etc. după caz)
 • Se va avea în vedere faptul că în cadrul anumitor zone și/sau după caz parcări este aplicabil un sistem de taxare progresivă, conform Anexei 4 „Tarife Aplicabile pe Zone Tarifare” și Anexei 3 „Definire zone tarifare”.

Art.21 Plata anticipată pentru o zi

(1) Plata anticipată pentru o zi întreagă se poate realiza doar pentru zonele tarifareroșie – I, galbenă – II și albastră – III, exceptând zona verde (0), parcările special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv străzile și parcările prevăzute cu taxare progresivă.

(2) Plata anticipată pentru o zi întreagă se face exclusiv prin SMS printr-un mesaj de forma: „INDICATIV NR MASINA”, la un număr special destinat în acest sens.

Art.22 Obligaţii de informare

a) Opţional, la înregistrare, utilizatorului i se poate trimite un SMS care va indica:

– data, ora, minutul şi secunda activării, cu menţiunea ca „a început parcarea în zona _________, numărul maşinii, numele utilizatorului şi contul avut în acel moment”;

– data, ora, minutul şi secunda dezactivării, cu menţiunea ca „a încetat parcarea în zona________, numărul maşinii, numele utilizatorului şi contul rămas.

Tot opţional, utilizatorului i se poate trimite, un desfăşurător al timpilor de parcare din luna respectiva, contra cost.

Informaţiile privind valoarea taxelor de penalizare datorate, se pot obţine la un număr special de telefon.

b) În mod obligatoriu, operatorul va trimite utilizatorilor un SMS de informare, în următoarele situaţii:

– la activarea contului;

– la solicitarea unei noi staţionari în timp ce este activată o staţionare;

– la epuizarea creditului în timp ce o staţionare este activă;

– la realimentarea creditului;

– în situaţia în care creditul rămas este sub nivelul valorii unei ore de staţionare.

Art.23 Cont utilizator pe site-ul timpark.ro

Utilizatorul are la dispoziţie automat şi un cont pe site-ul de internet al operatorului www.timpark.ro în care poate urmări modul în care a fost taxat şi, deasemenea, poate efectua verificările cu privire la modul în care s-a achitat tariful pentru parcare. Contul se accesează cu un identificator care este numărul de telefon şi o parolă care este comunicată la încărcare sau la CERERE.