Categorii
Regulament

Cap.4. Controlul şi sancţionarea abaterilor

Art.24 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către echipele de control ale operatorului, utilizând inclusiv sistemul propriu de gestiune a locurilor de parcare.

Art.25  Se percepe taxa de penalizare de la proprietarul unui autovehicul în următoarele cazuri:

a) Staționarea fară abonament, respectiv fără a achita contravaloarea parcării prin intermediului uneia dintre celelalte modalități prevăzute de prezentul Regulament;

b) Depășirea timpului de staționare conferit în situația achitării parcării prin intermediul telefoniei mobile;

c) Staționarea cu abonamente sau prin plata parcării neconformă cu zona staționării, cu abonamente expirate, respectiv prin utilizarea de abonamente eliberate pentru alte vehicule;

d) Staționarea fără afișarea abonamentului, respectiv cu abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de identificare, dacă tipul de abonament impune necesitatea afișării acestuia;

e) Staţionarea necorespunzătoare, respectiv în afara perimetrului delimitat pentru locul de parcare, atât pe lungimea cât și pe lățimea acestuia, în locațiile unde locurile de parcare sunt marcate;

f) Oprirea pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte, definite la art. 3, alin. 3 lit. b) din Regulament, în intervalul orar 17,00 – 08,00, fără a deține un abonament de tip „REZIDENT” compatibil cu zona unde se regăsesc locurile de parcare/staționare. 

Art.26  Valoarea taxei de penalizare în cazul nerespectării prevederilor art.25 este de:

a) 90 lei – în cazul achitării în perioada cuprinsă între data constatării abaterii și primele 15 zile calendaristice de la data comunicării somației împreună cu actul de constatare al abaterii;

b) 180 lei – începând cu a 16-a zi calendaristică de la data comunicării somației împreună cu actul de constatare al abaterii.

Art.27 În cazul depistării unui autovehicul ce staționează sau parchează cu încălcarea prevederilor art.25, controlorul fixează sub ștergătorul de parbriz actul de constatare al abaterii, intitulat înștiințare pentru plata taxei de penalizare, ce conține locul staționării sau parcării, data și ora constatării, natura abaterii constatate, numărul de înmatriculare al autovehiculului, precum și instrucțiuni pentru plata taxei de penalizare. Cele două documente se protejează cu o pungă de poliester transparentă. Staționarea sau parcarea cu încălcarea prevederilor art. 25 se înregistrează pe suport video și trebuie să conțină:

a) numărul de înmatriculare al autovehiculului;

b) locul unde s-a constatat abaterea;

c) data, ora și minutul înregistrării;

d) elementele definitorii ale abaterii stabilite de art. 25.

Art.28 (1) Actul de constatare al abaterii se completează în 3 exemplare din care un exemplar se atașează vehiculului în modul descris la art. 27, exemplarul 2 se arhivează de către emitent, iar exemplarul 3 se expediază proprietarului vehiculului, cu somația aferentă.

            (2) Termenul de depunere a contestației este de 15 zile calendaristice de la data primirii somaţiei şi a actului de constatare al abaterii. Contestația se depune la sediul operatorului sau prin intermediul poștei electronice.

            (3) Contestațiile vor fi analizate și soluționate de o comisie numită prin decizie internă, care va funcționa pe baza unui regulament.

Art.29 Încasarea taxei de penalizare se face prin virament, în numerar la casieria operatorului, sau prin alte modalități de plată puse la dispoziție de către operator.

Art.30 Neachitarea în termen de 30 de zile calendaristice de la data somării, a taxei de penalizare este urmată de declanșarea procedurilor judiciare pentru recuperarea taxei de penalizare și a cheltuielilor de urmărire a abaterii.