REGULAMENT Anexa 1

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Anexa 1

La HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013 - Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara, așa cum a fost modificat și completat prin HCL Timisoara nr. 203/04.04.2013, respectiv prin HCL Timisoara nr. 418/30.07.2013, respectiv prin HCL Timisoara nr. 49/25.02.2014.


Cap.1. Dispozitii generale

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Art.1 Prezentul regulament împreuna cu anexele lui reglementează staționarea, parcarea şi taxarea autovehiculelor în municipiul Timișoara.

Citeste mai departe ...

Cap.2 Delimitarea zonei de aplicare a sistemului de taxare a stationarii si parcarii autovehiculelor în municipiul Timisoara

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

 Art.7 Sistemul de taxare se aplică în municipiul Timișoara în perimetre stabilite prin hotarâri ale Consiliului Local Timișoara. Lista străzilor pe care se aplică sistemul de taxare este prezentată în Anexa nr. 3.

Citeste mai departe ...

Cap.3. Modalităţi de plată a staţionarii - Abonamente

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

3.1. Taxarea staţionarii prin abonamente

Art.9 Abonamentele se elibereaza de operatorul abilitat cu exploatarea sistemului de taxare.

Citeste mai departe ...

Cap.3. Modalităţi de plată a staţionarii - Telefonie mobila

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

 3.2. Taxarea staţionarii prin intermediul telefoniei mobile.

Art. 13 Utilizatorii sistemului de parcare TIMPARK, au posibilitatea de a plăti staţionarea în afară de modalitatea prin abonamente stipulată în subcapitolul 3.1. şi prin intermediul telefoniei mobile.

Citeste mai departe ...

Cap.4. Controlul şi sancţionarea abaterilor

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Art. 24 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către echipele de control ale operatorului.

Citeste mai departe ...

Cap.5. Dispozitii finale

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Art.32 Taxele de penalizare aplicate în conformitate cu prevederile Art.25 se prescriu în termen de trei ani de la data aplicarii acestora.

Citeste mai departe ...

Achiziţionaţi voucher parcare

Aplicatie

Pentru parcarea cu voucher şi parcarea cu SMS s-a dezvoltat aplicaţia de parcare Tpark. Descarcă GRATUIT aplicaţia pentru telefonul mobil.