REGULAMENT Anexa 1

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Cap.2 Delimitarea zonei de aplicare a sistemului de taxare a stationarii si parcarii autovehiculelor în municipiul Timisoara

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

 Art.7 Sistemul de taxare se aplică în municipiul Timișoara în perimetre stabilite prin hotarâri ale Consiliului Local Timișoara. Lista străzilor pe care se aplică sistemul de taxare este prezentată în Anexa nr. 3.

Art. 8 (1) Perimetrele în care se aplică acest sistem sunt împărtite în 4 zone tarifare, respectiv zona verde, zona rosie, zona galbenă şi zona albastră, conform Anexei nr.4. Planul de zonificare tarifara si planul de reglementare al staționarilor si parcărilor în interiorul zonelor tarifare sunt definite în Anexa nr.4.

(2) Zonarea tarifară și modificarea planului de zonificare si a planului de reglementare al staționărilor în interiorul zonei tarifare se va face doar cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

(3)  În perimetrul sistemului de parcare se poate stabili ca pe anumite străzi perioada de staţionare, în intervalele orare cu taxă, să nu poată depăşi un anumit număr de ore, cu aprobarea Cosiliului Local al Municipiului Timișoara.

(4) Prin grija operatorului, străzile pe care s-a stabilit staţionarea pe perioadă limitată, vor fi semnalizate corespunzător.

(5) Tariful orar aplicat pe străzile cu staţionare pe perioadă limitată, este un tarif special care se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

(6) În perimetrul sistemului de parcare este înterzisă parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată peste 3,5 tone. De asemenea operatorul sistemului de parcare nu va elibera abonamente acestor autovehicule.”

Achiziţionaţi voucher parcare

Aplicatie

Pentru parcarea cu voucher şi parcarea cu SMS s-a dezvoltat aplicaţia de parcare Tpark. Descarcă GRATUIT aplicaţia pentru telefonul mobil.