REGULAMENT Anexa 1

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Cap.5. Dispozitii finale

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Art.32 Taxele de penalizare aplicate în conformitate cu prevederile Art.25 se prescriu în termen de trei ani de la data aplicarii acestora.

Art.33 Abonamentul de orice tip nu asigura detinatorului rezervarea unui loc de stationare în zona pentru care a fost emis.

Art.34 (1) În perimetrul de aplicare a sistemului de taxare înceteaza aplicarea oricarei dispozitii care asigura un regim de rezervare al locurilor de parcare. Indicatoarele de circulatie care specifica un regim de rezervare al locurilor de parcare vor fi retrase de pe domeniul public de catre beneficiarii acelor locuri (persoanele care le-au montat).

(2) Fac excepţie de la prevederile art. 33 şi art. 34 alin. (1), cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si cu instiintarea operatorului, autovehiculele aparţinând urmatoarelor instituţii de interes public:

a) Primaria Municipiului Timisoara;

b) Prefectura Judeţului Timiş;

c) Consiliul Judeţean Timiş;

d) Inspectoratul Judeţean al Poliţiei Timiş;

e) Poliţia Locală Timişoara;

f) Comenduirea Garnizoanei Timişoara;

g) Instituţiile Ministerului Justiţiei si Ministerului Public;

h) Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi;

i) Garda Financiară;

j) Spitalele cu secţii de urgenţă.

Art.35 (1) În zona de aplicare a sistemului de taxare se poate asigura închirierea unor locuri de stationare sau parcare de catre urmatoarele categorii de institutii:

a) Institutiile Bancare;

b) Agentii Economici;

c) Asociatii si fundatii.

(2) Închirierile în cadrul parcarilor nu pot depasi 50% din spatiul de parcare din locatia respectiva.

(3) Pretul închirierii se va stabili în conformitate cu Hotarârile Consiliului Local al Municiupiului Timisoara cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru fiecare an fiscal în parte.

(4) Închirierea locurilor de parcare se va face cu avizul Comisiei de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Marcarea locurilor închiriate se va face prin borne metalice, avizate de catre Comisia de circulatie, procurate si montate pe cheltuiala beneficiarului.

Art.36 Operatorul nu raspunde de securitatea vehiculelor si a bunurilor aflate în acestea, în perimetrul sistemului de taxare.

Art.37 (1) În situaţia în care posesorul unui autovehicul este identificat la a treia nerespectare a prevederilor art.25 şi nu are pentru aceste abateri achitată contravaloarea penalizărilor, se poate trece la imobilizarea autovehiculului prin blocarea roţilor.

(2) Deblocarea roţilor se va face numai după achitarea taxelor de penalizare, percepute conform art.25 din prezentul Regulament, respectiv a taxelor de deblocare. Sumele încasate cu titlu de tarif de deblocare a roţilor, se constituie în venituri ale operatorului.

(3) La tariful de deblocare a roţilor se va aplica şi TVA aferentă.

Art.38 Beneficiază de reducere de 50% la tariful practicat pentru abonamente, pensionarii care primesc pensii de asigurări sociale de stat, pensii militare, pensii de agricultor, etc., a căror valoare cumulată cu alte indeminzaţii sau drepturi băneşti acordate în baza unor acte normative speciale, nu depăşesc nivelul unui salariu minim brut pe economie, existent la data eliberării abonamentelor.

Art.39 Este interzisa ocuparea locurilor de stationare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu diverse obiecte sau inscriptii.

Art.40 Operatorul sistemului de taxare este obligat sa anunte Poliţia Locală Timişoara privind autovehiculele abandonate în perimetrul sau de activitate.

Art.41 Prevederile prezentului regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii, transportului de marfuri, cu conditia obtinerii avizului de libera trecere în zonele cu restrictie de tonaj eliberat de Primaria Municipiului Timisoara.

Art. 42 Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Achiziţionaţi voucher parcare

Aplicatie

Pentru parcarea cu voucher şi parcarea cu SMS s-a dezvoltat aplicaţia de parcare Tpark. Descarcă GRATUIT aplicaţia pentru telefonul mobil.