REGULAMENT Anexa 1

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Cap.1. Dispozitii generale

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Art.1 Prezentul regulament împreuna cu anexele lui reglementează staționarea, parcarea şi taxarea autovehiculelor în municipiul Timișoara.

Art.2 Sistemul de parcare – TimPark - se aplică în Municipiul Timişoara, în zone delimitate prin indicatoare de circulaţie cu text adiţional; indicatorul este  prezentat în Anexa nr. 1.

Art. 3 (1) În interiorul zonelor de aplicare a sistemului de staționare, parcare şi taxare este permisă numai în locurile de staţionare şi parcare semnalizate cu unul din indicatoarele de circulaţie de tipul celui prezentat în Anexa nr. 2, după următorul program:

  • luni – vineri între orele 08,00 – 17,00 – cu taxă, orele 17,00 – 8,00 fără taxă;
  • sâmbăta şi duminica – fără taxă.

 (2) Excepţie fac parcările al căror acces este controlat prin bariere şi parcările subterane al căror regim de funcţionare, respectiv ale căror programe de funcţionare vor fi stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art. 4 (1) Staţionarea şi parcarea autovehiculelor în locurile specificate la art.2 şi art.3, alin.(1) este permisă numai prin intermediul telefoniei mobile (voucher sau SMS), sau abonamente cumpărate anticipat şi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului, conform instrucţiunilor de folosire a abonamentelor, tipărite pe acestea, conform cap. 3 din prezentul Regulament. Excepție face zona verde unde staţionarea şi parcarea autovehiculelor este permisă numai prin intermediul telefoniei mobile (voucher sau SMS) prin taxarea la nivel de minut și de ora, in aceasta zona abonamentele nefiind valabile.

(2) În interiorul zonei de aplicare a sistemului de taxare, în parcări special amenajate, se pot aplica sisteme de control al accesului. Parcarile pot fi prevăzute cu camere video de supraveghere.

(3) În cadrul parcărilor special amenajate prevăzute cu sisteme de control al accesului, accesul se va face pe bază de cartele magnetice eliberate la sediul operatorului, respectiv pe bază de tichete de intrare eliberate de automatele aflate la intrarea în parcare. În aceasta categorie de parcări, abonamentele nu sunt valabile.

În cadrul acestor parcări se vor amenaja locuri pentru persoanele cu handicap, semnalizate corespunzător, conform Legii 448/2006.

(4) Parcările în care se aplică acest sistem se aprobă de către Primăria Municipiului Timişoara la popunerea operatorului sistemului de parcare, cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

(5) Prevederile de mai sus se aplică tuturor autovehiculelor, mai puţin în cadrul parcărilor cu acces controlat, cu următoarele excepţii:

a) vehiculele corpului diplomatic;

b) vehiculele de intervenţie (salvare, pompieri, poliţie, jandarmerie, Ministerul Justiției, M.Ap.N., Ministerul Public, Poliția Locală) aflate în misiune;

c) motorete, motociclete;

d) vehiculele ale căror permise de staţionare se aproba anual de către Primăria Municipiului Timişoara cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5 (1) Staţionarea vehiculelor în interiorul zonei de aplicare a sistemului de taxare în alte locuri decât cele prevazute cu indicatoare de tipul celui din Anexa nr. 2, se sancţioneaza conform HCL Timişoara nr. 371/2007, respectiv conform HCL Timişoara nr. 149/2001.

(2) Se sancţionează de asemenea, conform hotărârilor menţionate la alin. (1) și situațiile în care utilizatorii depăşesc perioada de staţionare limitată.

Art.6 (1) Verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a prevederilor prezentului regulament se face de către echipele de control ale operatorului şi de către Poliţia Locală Timişoara pentru situaţiile prevăzute la art. 5. În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament operatorul va percepe taxe de penalizare.

(2) Echipele de control ale operatorului vor purta un echipament distinct, cu ecuson.

Achiziţionaţi voucher parcare

Aplicatie

Pentru parcarea cu voucher şi parcarea cu SMS s-a dezvoltat aplicaţia de parcare Tpark. Descarcă GRATUIT aplicaţia pentru telefonul mobil.