REGULAMENT Anexa 1

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Cap.4. Controlul şi sancţionarea abaterilor

HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Art. 24 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către echipele de control ale operatorului.

Art.25 Se percepe taxa de penalizare de la proprietarul unui autovehicul în urmatoarele cazuri:

a) Staționarea fară abonament, respectiv fară a achita contravaloarea parcarii prin intermediului telefoniei mobile;

b) Depășirea timpului de staționare conferit în situația taxării parcării prin intermediul telefoniei mobile ;

c) Staționarea cu abonamente neconforme cu zona staționarii, cu abonamente expirate, utilizarea de abonamente eliberate pentru alte vehicule;

d) Staționarea fară afișarea abonamentului, respectiv cu abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de identificare;

e) Staţionarea necorespunzătoare, respectiv într-un mod prin care se ocupa 2 locuri de parcare, acolo unde locurile de parcare sunt marcate.

Art. 26 Valoarea taxei de penalizare în cazul nerespectării prevederilor Art.25 este de:

a) 70 lei, în cazul achitării până în primele 15 zile calendaristice de la data comunicării somației împreună cu actul de constatare al abaterii (inclusiv ziua abaterii);

b) 150 lei începând cu a 16-a zi calendaristica de la data comunicării somației împreună cu actul de constatare al abaterii;

c) 40 lei în cazul achitării în primele 48 de ore de la data abaterii.

Art.27 În cazul depistării unui autovehicul ce staționează sau parchează cu încălcarea prevederilor art.25, controlorul fixează sub stergătorul de parbriz actul de constatare al abaterii, intitulat înștințare pentru plata taxei de penalizare, ce conține locul staționării sau parcării, data și ora constatării, natura abaterii constatate, numărul de înmatriculare al autovehiculului, precum și instrucțiuni pentru plata taxei de penalizare. Cele doua documente se protejează cu o pungă de poliester transparenta. Staționarea sau parcarea cu încălcarea prevederilor art.25 se înregistrează pe suport video si trebuie sa contină:

a) numarul de înmatriculare al autovehiculului;

b) locul abaterii;

c) data, ora și minutul înregistrării;

d) elementele definitorii ale abaterii stabilite de art.25.

Art.28 (1) Actul de constatare al abaterii se completează în 3 exemplare din care un exemplar se atașează vehiculului în modul descris la art.25, exemplarul 2 se arhiveaza de către emitent, iar exemplarul 3 se expediază proprietarului vehiculului, cu somația aferentă.

(2) Termenul de depunere a contestației este de 15 zile calendaristice de la data primirii somaţiei şi a actului de constatare al abaterii. Contestația se depune la sediul operatorului.

(3) Contestațiile vor fi analizate si soluționate de o comisie numita prin decizie interna, care va funcționa pe baza unui regulament aprobat de Consiliul de Administratie.

Art.29 Sumele de bani încasate din exploatarea sistemului se constituie in venituri ale operatorului.

Art.30 Încasarea taxei de penalizare se face prin virament, sau în numerar la casieria operatorului. Controlorii nu au drept de încasare.

Art.31 Neachitarea în termen de 30 de zile calendaristice de la data somării, a taxei de penalizare este urmată de declanșarea procedurilor judiciare pentru recuperarea taxei de penalizare și a cheltuielilor de urmărire a abaterii.

> Cap.5. Dispozitii finale
HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013

Achiziţionaţi voucher parcare

Aplicatie

Pentru parcarea cu voucher şi parcarea cu SMS s-a dezvoltat aplicaţia de parcare Tpark. Descarcă GRATUIT aplicaţia pentru telefonul mobil.