Categorii
Achizitii Publice Informații

Anunț privind consultarea pieței pentru identificarea de potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale pentru adecvarea sistemului de afișaj stradal din municipiul Timișoara

TIMPARK – Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din municipiul Timișoara;

Adresa: Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10, cod poștal 300158, Timișoara, Timiș

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: https://www.timpark.ro/informatii/achizitii-publice/

Publicitatea urbană este o modalitate de comunicare cunoscută și există păreri că uneori aceasta este o sursă de probleme și ar trebui să o eliminăm din oraș.

Utilizarea adecvată a publicității urbane nu numai că aduce o frumusețe vizuală și o diversitate a spațiului urban, dar poate fi și o sursă de venit pentru municipalitate, pentru a optimiza mediul înconjurător și pentru a oferi servicii municipale mai bune.

În prezent, afișajul urban în Municipiul Timișoara, se realizează exclusiv prin print, așezat în suporturi fixe, cu vitrine. Aceasta metoda, îngreunează managementul acestor puncte info, iar interacțiunea cu privitorul este scăzută.

Secolul 21 este secolul revoluției informaționale, iar varietatea mijloacelor de comunicare este una dintre proprietățile acestor vremuri.

Pentru creșterea impactului publicitar Municipiul Timișoara are nevoie de ecrane informative digitale, moderne, în vederea îmbunătățirii metodelor de comunicare, afișaj, ale informațiilor de interes public (social, cultural, medical, educațional).

Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din municipiul Timișoara -TIMPARK administrează și întreține mijloacele de afișaj stradal existente.

Au fost identificate amplasamentele pe care municipalitatea intenționează să instaleze mai multe echipamente tip City Lights (41) și Advertising Column (6), prezentate în Anexele 1 și 2.

Prin prezenta consultare de piață se dorește primirea de la operatorii economici care activează în piața specifica de propuneri de oferte/sugestii/recomandări/soluții tehnice care sa conțină specificații tehnice detaliate despre: opțiuni servicii de instalare, supraveghere tehnica, management content, diverse modalității de gestionare, întreținere, închiriere ale echipamentelor (tehnice, software, hardware).

Astfel aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autorității contractante, precum şi aspecte legate de strategia de contractare.

În vederea întocmirii propunerilor de mai sus condițiile obligatorii care trebuie respectate sunt:

– Amplasarea echipamentelor se va realiza în locațiile prezentate în Anexa 1

– Dimensiunile minime (H=200cm, W=120cm) /maxime (H=230cm, W=140cm) ale echipamentelor de afișaj .

– Maximum 15% din content va fi prezentat gratuit, fiind rezervat afișării informațiilor de interes public.

– Ecranele trebuie sa aibă o imagine clara, accesibila pentru toți privitorii de la distanțe variabile.

Termenul până la care se desfășoară procesul de consultare: 30.06.2022

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: ioan.chis@timpark.ro

Operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante vor transmite propunerile pe email la adresa: ioan.chis@timpark.ro

Autoritatea contractantă poate organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise pentru persoanele/organizațiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuții cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă poate lua în considerare opiniile, sugestiile sau recomandările primite, în cazul în care le consideră relevante.

Anexa 1

Anexa 2

Consultare piata_urban advertising_ro_en