Categorii
Achizitii Publice

Centralizatorul achizițiilor publice pentru contracte încheiate, având valoare totală mai mare de 5000 Euro

Centralizatorul achizițiilor publice pentru contracte încheiate, având valoare totală mai mare de 5000 Euro

Trim.1/2022Trim.2/2022Trim.3/2022Trim.4/2022
Trim.1/2023Trim.2/2023Trim.3/2023Trim.4/2023
Trim.1/2024Trim.2/2024Trim.3/2024Trim.4/2024