Categorii
Anunturi Angajare

Concurs locuri de muncă vacante – 26.05.2022

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK organizează concurs în data de 26.05.2022 ora 10:00 – proba scrisă şi în data 02.06.2022 ora 10:00 – proba de interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor de natură contractuală vacante

Anunț organizare concurs SPAPP – mai – iunie 2022

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor vacante, cf. art. 3 din HG nr. 2862011

Calendarul desfăşurării concursului – mai – iunie 2022

Acte necesare pentru depunerea dosarului de concurs

Cererea de înscriere la concurs

Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal

Rezultat selectie dosare concurs posturi de executie

Rezultat selectie dosare concurs posturi de conducere

Rezultat proba scrisa concurs posturi de executie

Rezultat proba scrisa concurs posturi de conducere

Rezultat solutionare contestatii proba scrisa

Rezultat concurs proba interviu posturi de conducere

Rezultat concurs proba interviu posturi de executie

Rezultat final concurs posturi de conducere

Rezultat final concurs posturi de executie