Categorii
Anunturi Angajare

Concurs locuri de muncă vacante – 30.03.2022

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK organizează concurs în data de 30.03.2022 ora 10:00 – proba scrisă şi în data 04.04.2022 ora 10:00 – proba de interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor de natură contractuală vacante.

Anunţ organizare concurs SPAPP

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor vacante, cf. art. 3 din HG nr. 286/2011

Calendarul desfăşurării concursului

Acte necesare pentru depunerea dosarului de concurs

Cererea de înscriere la concurs

Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa concurs 30.03.2022

Rezultat solutionare contestatii proba scrisa

Rezultat proba interviu 04.04.2022

Rezultat contestatie interviu

Rezultat final concurs