Categorii
Achizitii Publice

Achiziție lucrari de semnalizare a zonelor de parcare cu plata de pe raza Municipiului Timisoara

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara doreste sa achizitioneze: „Lucrari de semnalizare a zonelor de parcare cu plata de pe raza Municipiului Timisoara” – cod CPV 45316200-7 Conditii de pret: Pretul ofertat include plata lucrarilor. Valabilitate oferta 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimata […]

Categorii
Achizitii Publice

Achiziție imprimate tipărite – Abonament parcare Timpark

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara doreste sa achizitioneze: „imprimate tipărite la comandă – Abonament parcare Timpark” – cod CPV 22458000-5 Imprimate la comanda cu respectarea prevederilor caietului de sarcini atașat anunțului. Conditii de pret: Prețul cel mai scazut aplicat întregului pachet de produse. Valabilitate oferta 30 zile de […]

Categorii
Achizitii Publice

Achiziție lucrari de semnalizare a zonelor de parcare cu plata de pe raza Municipiului Timisoara

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara doreste sa achizitioneze: „Lucrari de semnalizare a zonelor de parcare cu plata de pe raza Municipiului Timisoara” – cod CPV 45316200-7 Conditii de pret: Pretul ofertat include plata lucrarilor. cu respectarea caietului de sarcini. Valabilitate oferta 30 zile de la data limita de […]

Categorii
Achizitii Publice

Anunt achizitie carburanti motorina euro diesel 5 si benzina fara plumb 95

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara doreste sa achizitioneze: „carburanti motorina euro diesel 5 si benzina fara plumb pe baza de carduri” – motorina euro 5 cod CPV 09134200-9 – benzina fara plumb 95 cod CPV 09132100-4 Conditii de pret: Pretul cel mai scazut aplicat intregului pachet de produse. […]

Categorii
Achizitii Publice

Anunt achizitie Servicii complete de plata a parcarilor in Municipiul Timisoara

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara doreste sa achizitioneze: “Servicii complete de plata a stationarilor pe domeniul public din Municipiul Timisoara, pentru utilizatorii sistemului de parcare TimPark in conditiile utilizarii taxarii prin telefonia mobila prin cele trei forme de plata: vouchere – plata in avans; microplati (SMS) si plata […]

Categorii
Regulament

Cap.1. Dispozitii generale

Art.1 Prezentul regulament împreună cu anexele sale reglementează staționarea, parcarea şi taxarea parcării și staționării în municipiul Timișoara a autovehiculelor de tip autoturisme și asimilate, cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Art.2 Sistemul de parcare – TimPark se aplică în Municipiul Timişoara, în zonele/sectoarele de taxare delimitate conform Anexei 3 „Definire […]

Categorii
Regulament

Cap.2 . Delimitarea zonei de aplicare a sistemului de taxare a staționării și parcării autovehiculelor în municipiul Timișoara

Art.7 Pentru aplicarea unor tarife diferențiate, teritoriul Municipiului Timișoara se împarte în zone tarifare conform prevederilor Anexei 3 „Definire Zone Tarifare” și Anexei 4 „Tarife Aplicabile pe Zone Tarifare”. Lista străzilor pe care se va aplica sistemul de taxare este prezentată în Anexa 2. Art.8 (1) Perimetrele în care se aplica acest sistem sunt împărțite […]

Categorii
Regulament

Cap.3. Modalităţi de plată a staţionarii – Abonamente

3.1. Taxarea staţionării prin abonamente; Art.9 Abonamentele se eliberează de operatorul abilitat cu exploatarea sistemului de taxare. Art.10 (1) Abonamentele eliberate asigură dreptul de staţionare pe perioada înscrisă pe acestea – care este de minim 21 de zile lucrătoare şi maxim până în data de 31 decembrie a anului în curs, excluzând zona verde (0), […]

Categorii
Regulament

Cap.3.2 . Taxarea staţionării prin intermediul telefoniei mobile.

Art.14 Utilizatorii sistemului de parcare TimPark, au posibilitatea de a plăti staţionarea în afară de modalitatea prin abonamente statuată în subcapitolul 3.1. şi prin intermediul telefoniei mobile. Art.15 Plata staţionării prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin trei metode: a) Taxare la nivel de minut (pre-pay) pe bază de voucher şi apel telefonic.Tarifele plăţii […]

Categorii
Regulament

Cap.4. Controlul şi sancţionarea abaterilor

Art.24 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către echipele de control ale operatorului, utilizând inclusiv sistemul propriu de gestiune a locurilor de parcare. Art.25  Se percepe taxa de penalizare de la proprietarul unui autovehicul în următoarele cazuri: a) Staționarea fară abonament, respectiv fără a achita contravaloarea parcării prin intermediului uneia dintre celelalte modalități […]